Nastavení a instrukce pro mechanické kukačkové hodiny.

Krabici s kukačky otevírejte pozorně. Kukačkové hodiny se nevytahují z krabice chycením bočních stěn, ale střechy a spodu hodiny.

    Po vytažení kukačkových hodin z krabice, otevřete nejprve zadní kryt, který se nachází na zadní straně hodin.
    Z krytu odstraňte papír, který chrání gong.
    Odstraňte kovové sponky, které chrání měchy - po obou stranách v zadní části hodin.
    Zadní kryt založte zpět a zajistěte. Důležité: nedotýkejte se mechanismu hodin!
    Otevřete zámek, který blokuje dvířka na přední, vrchní části hodin, kde se nachází kukačka.
    Kukačkové hodiny zavěste na stěnu na výšku cca 2 metry od podlahy.
    Uvolněte řetízky, které se nacházejí na spodní části vždy až po zavěšení hodin.
    Zavěste kyvadélko, na každý háček zavěste váhy-šišky.

Vaše kukačkové hodiny jsou připraveny, stačí dát do pohybu kyvadélko. Tikání hodin by mělo být pravidelné, dbejte na správné zavěšení hodin ve vodorovné poloze.

Nastavení času: Pokud hodiny jdou dopředu, je třeba snížit lístek na kyvadle směrem dolů. Naopak pokud hodiny zpožďují, je třeba potáhnout lístek směrem nahoru. Posunutí o 1 mm znamená změnu 30 minut za 24 hodin. Při nastavování času manipulovat jen s velkou ručičkou ve směru do prava. Nikdy netočí s malou ručičkou.

Pokud máte pochybnosti při instalaci, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 00421910677727 nebo na info@kukackovehodiny.cz rádi vám poradíme. Sledujte nás na Facebooku.

Příjemné chvíle při Vašich kukačkových hodinách Vám přeje tím obchodu www.kukackovehodiny.cz